.
AKTIVNOSTI
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

AKTIVNOSTI:

Analiza postojeceg stanja (anketa)

Izrada web portala

Izrada aplikacije i postavljanje javnog energetskog  kalkulatora

http://kalkulator.unecopn.org/

Izrada promo materijala

Organizovanje radionice za ključne stejkholdere

U konačištu „KOLIBA“ na Grzi kraj Paraćina organizovana je skup na temu:“BIOMASA U FUNKCIJI LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA“Pored partnera na projektu Pokreta gorana Paraćina i Ekološke radionice tehnološke škole učešće u radu skupa uzeli su predstavnici lokalnih samouprava opština Paraćin i Ćuprija,Kancelarije za ruralni razvoj,JP „ Srbija Šuma“, obrazovnog i civilnog sektora.
Sa problematikom održivog upravljanja privatnim šumama, energetskim zasadima i udruživanje vlasnika privatnih šuma  prisutne su upoznali:Vladimir Janković iz UNEKOOP-a, Dejan Marković sa FPN „FUTURA“ i Dejan Janošević iz Udruženja privatnih šumovlasnika „BIGRENICA“ Ćuprija.
Skup je bio prilika da se podele priznanja povodom 50 godina Pokreta gorana,najznačajnijim saradnicima iz Paraćina.


Promotivne aktivnosti (nastupi u medijima, bilbord)

http://www.paracin.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=7661

http://www.ekapija.com/website/sr/page/480629

http://zelenasrbija.rs/srbija/911-u-parainu-uskoro-kalkulator-utede-co2http://kalkulator.unecopn.org/