.
ANKETA
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.
 1.Godine starosti:
2.Obrazovanje:
3 Vrsta šume: 
4.Veličina poseda:
5. Kada ste poslednji put obišli svoju šumu?
6. Da li bi mogli da indentifikujete granice  svoje šume?
7. Da li imate regularni posedovni list na svoje ime?
7.1.Da li imate obeležene međe od strane ovlašćene geodetske službe?
8. Da li ste vršili seču u svojoj šumi?
8.1.Kada ste vršili poslednju seču u svojoj šumi? (ako je odgovor na predhodno pitanje bio potvrdan)
8.2. U koje je svrhe bila seča? (ako je odgovor na  pitanje br. 8 bio potvrdan)
8.2.a  Koliko m3 godišnje drveta koristite za ogrev u svom domaćinstvu?
m3
8.3. Da li ste prilikom obavljene seče obavestili  nadležnu  službu?
9. Kada ste obavili poslednje zasađivanje bilo kao popunu ili nov zasad?
9.1.Kada ste poslednji put obavili bilo koji oblik uređenja svoje šume?
10. Da li su vam poznate obaveze i prava  vlasnika privatnih šuma u skladu sa Zakonom o šumama?
11. Da li vam je poznata mogućnost formiranja Udruženja vlasnika privatnih šuma?
12.Da li bi postali član takvog udruženja?
13.Da li smatrate da vlasnici privatnih šuma nisu dovoljno informisani i edukovani u oblasti gazdovanja šumama u svom vlasništvu?
14.Na koji način po vašem mišljenju je najefikasnije informisati  vlasnike privatnih šuma?
15. Da li je po vama biomasa isto što i ogrevno drvo?
16. Da li vam je poznato da postoje energetski usevi ( brzorastuća vrba, miskantus) koji se gaje za  za zagrevanje ( drveni čips, briketi, peleti...)?
17. Da li bi se uključili u gajenje energetskih useva ?
18. Da li bi želeli da dodatno budete informisani o načinu gajenja energetskih useva?