.
DRVO KAO ENERGENT->Drvo kao resurs
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

DRVO KAO RESURS

Čovek je oduvek bio usko povezan sa drvetom kao sirovinom koju su koristili za proizvodnju oružja i alata, stambenog prostora, za izradu nameštaja, a često i kao izvor energije. U poslednjih nekoliko decenija, tendencija je da se drvo zameni  drugim materijalima  u mnogim oblastima (građevinarstvo, energetika) . U Srbiji, koja je bogatom šumom, proces zamene drva kao sirovine kasni, što donekle ima i pozitivne posledice.
Zamena kao osnovne sirovine i kao izvora energije ima više negativnih posledica na životnu sredinu i društvo. S druge strane, upotreba drveta kao autohtonog i ekološkog materijala i  izvora energije ima brojne pozitivne društveno-ekonomske i ekološke posledice. Među njima su najznačajnije otvaranje novih radnih mesta i potencijalne nove aktivnosti na farmama i ruralnim sredinama, povećanje javnih prihoda, smanjenje nezaposlenosti, smanjenje emisije gasova staklene bašte, poboljšanje energetske  efikasnosti, povećanje intenziteta upravljanja šumama i organizacije vlasnika šuma. Neke posledice su neposredno i stoga lako merljive, ali većina predstavljaju  indirektne efekate. Drvo je važan izvor energije, posebno u ruralnim područjima Srbije, jer  gotovo 50% domova greje  drvetom. Na žalost, glavne karakteristike sadašnjeg korišćenja kao energenta   su: 
zastarele tehnologije izrade i korišćenja,
niska efikasnost kotlova,
neadekvatna emisija stope i nekonkurentna cena proizvodnje energije .
neodrzivo upravljanje šumama

http://kalkulator.unecopn.org/