.
SAGOREVANJE->AUTOMATSKI  KOTLOVI za drveni palet
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

AUTOMATSKI kotlova za drveni pelet


Tehnologija sagorevanja peleta je sličana tehnologiji  sagorevanja drvenih peleta. Velike razlike u su veličini rezervoara i transportnog sistema.
Stepen iskorišćenja energije kreće se u rasponu od 85-95% i posebno je  pogodan za urbana područja. Visoka energetska vrednost peleta  omogućuje manji  skladišni prostor. Peleti se isporučuju u rasutom stanju u kamionima ili pakuju u vreće. Sad su na tržištu dostupni kotlovi sa  niskom temperaturom snage u rasponu od 3-15 kW. Oni mogu da rade na temperaturama između 38-85 ° C, a time su pogodni za male sisteme grejanja (podno, zidno grejanje). Najčešći metod dopreme  peleta u kotao  je putem pužnog sistema.

Ovaj sistem je jeftiniji, ali bi bunker sa peletama trebao da  da bude relativno blizu kotla  (<5m).

Alternativa je , pneumatski prenos  peleta pomoću plastične cevi. Ovaj sistem je skuplji (oko 20%), ali ostava za pelete  može  da bude i do 25 metara od kotla. Veoma popularne  su peći i kamini na drvene pelete. Većina ovih peći je malih zaliha peleta (10-20 kg), koji omogućava automatski rad. Peći i kamini su popularni kao sekundarni izvor grejanja u stanovima i kućama. Oni su pogodni za grejanje stanova ili za grejanje tokom prelaznog perioda (jesen, proleće).

2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje
1,85 kg peleta ≈ 1 m³ zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1 m³ prostora
3 m³ peleta ≈ 1 000 lit ulja za loženje
potrošnja peleta 1 kg/h ≈ 5 kW snage

 

http://kalkulator.unecopn.org/