.
PRIVATNE ŠUME
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

PRIVATNE ŠUME:

 

 preuzmi

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA ŠUMARSTVA PRIVATNOG SEKTORA U SRBIJI I NJEGOVE ULOGE U PROCESU DEFINISANJA STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA (SRŠ) I NACIONALNOG ŠUMARSKOG PROGRAMA (NŠP)

 

 

 preuzmi  NAČINI I PREDNOSTI UDRUŽIVANJA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA

http://kalkulator.unecopn.org/