.
RESURSI
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

Zakonodavni i strateški okvir:

 

 preuzmi  Zakon o šumama
 preuzmi  Strategija razvoja šumarstva
 preuzmi  Akcioni plan za biomasu

http://kalkulator.unecopn.org/