.
SAGOREVANJE->Sagorevanje drveta
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

SAGOREVANJE DRVETA:

Razvojem   kotlova na drva , u protekloj deceniji napravljeni su  veliki pomaci  u oblasti tehnologije sagorevanja drveta, čime se smanjuju  štetne emisije, povećaju efikasnost i komfor kro:
   Povećanje ostava za ogrev i sagorevanje do 1 m dugih  komada drveta (u zavisnosti od tipa kotla); 
   Razgraničenje procesa sagorevanja drveta na primarni i sekundarni, što je rezultiralo u minimalnom iznosu ekološki štetnih emisija i povećanje efikasnosti kotla od 90 ili više procenata, 
   Uvođenjem komora za sagorevanje ,elektronske kontrole odnos primarnog i sekundarnog vazduha ,
   Održavanja žara do 12 sati nakon spaljivanja drveta, kompletnim sagorevanjem drveta i oštar pad rezidualne količine pepela (između 0,5 do 1%)
   Minimalni gubitak toplote kotla zbog dobre i temeljne izolacije
   Povećanje efikasnosti kotla obezbeđuje se dodatnim instaliranjem  rezervoara . Rezervoar je izolovan sud tople vode da može da višak toplote iz kotla, deponuje  u sistem za toplu vodu, kada kotao ne radi ili neaktivan. Takav sistem  dovedi do bolje efikasnosti, smanjenje emisije štetnih gasova, svakodnevno vreme provedeno na punjenje kotla je smanjen (kotao pun samo jednom ili dvaput dnevno). Veoma je važno pravilno dimenzionisanje rezervoara.
Posebna  sonda kontroliše kiseonik i   dimne gasove i reguliše odnos primarnog i sekundarnog vazduha. U realnom vremenu detektuje svaku promenu kvaliteta goriva i dešavanja menja  odnos i količinu vazduha potrebnog za sagorevanje.

 

ATRO TEŽINA – TEŽINA
APSOLUTNO SUVO DRVO

􀂾 drvna sečka razlikuje se po energetskoj vrijednosti

􀂾 kod izrađene sečke teško je odrediti njen sastav po vrstama

􀂾 iz atro kilograma svih drvenastih vrsta dobijemo jednaku količinu energije

􀂾za izračunjavanje energetske vrednosti sečke koristi se atro težina

􀂾 atro težinu množimo s 5,2 kWh/kg i dobijemo kupljenu energetskuvrednost

Primer: Neto težina sečke je 2.500 kg, izmerena vlažnost iznosi 35% (=65%drva)
Proračun: 2.500 kg x 0,65 = 1.625 atro kg;
1.625 atro kg x 5,2 kWh/kg=8.450 kWh


http://kalkulator.unecopn.org/