.
SAVETOVALISTE
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

SAVETOVALISTE:

  Ukoliko želite da proširite svoja saznanja o odrzivom upravljanju šumama i šumskoj biomasi.
  Imate pitanja i nedoumice ?
  Želite da sarađujete sa drugim organizacijama i institucijama ?
  Imate nameru da svoja znanja i iskustva  iz ove  oblasti  podelite sa drugima.

Kontaktirajte nas! 

Nastojaćemo da najrelevantnije osobe i/ili institucije odgovore na vašu poruku

Vase ime (obavezno)
Vas Email (obavezno) 
 Tema
Tekst poruke 

http://kalkulator.unecopn.org/