.
SAGOREVANJE->AUTOMATSKI  KOTLOVI NA DRVENI sečke (čips)
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

AUTOMATSKI  KOTLOVI NA DRVENI sečke (čips)


Ovi  kotlovi  pripadaju grupi peći sa automatskom merenjem goriva, i predstavlja još jedan sofisticiran način grejanja  drvetom. . Najsavremenije opreme može da se o pouzdanosti i udobnosti uporedi sa  korišćenjem i održavanjem kotlova, nafte ili gasa
Glavne prednosti ovih  kotlova su:
  potpuno automatski rad,
  udobno snambedavanje toplotnom energijom,
  sa automatskim merenjem goriva obezbeđuje seo optimalnu    sagorevanje,
  visoku efikasnost (preko 90%),
  niske emisije zagađujućih materija u atmosferu,
  niske operativne troškove grejanja

 Legeda:
 1. Ostava za sečke
 2. Elevator
 3. Pužasti prenosni sistem
 4. Rešetka gorionika
 5. Centralna peć
 6. Dovod sekundranog vazduha
 7. Apsorber
 8. Sigurnosni ventil
Osnovni nedostaci  kotlova na drveni čips su:
   Visoke početne investicije,
   Potreba za velikim  i adekvatnim  prostorom  za skladištenje drva (levak) .

http://kalkulator.unecopn.org/